Οι κορνίζες μας παράγονται στις εγκαταστάσεις μας στη Λάρισα με ποιοτικές πρώτες ύλες. Επιλέγοντας προϊόντα τα οποία παράγονται στην Ελλάδα ενισχύεται την οικονομία της χώρας μας και βοηθάτε στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.
Επίσης όταν γνωρίζεται τη χώρα προέλευσης των προϊόντων γνωρίζετε και τις συνθήκες με τις οποίες έχουν παραχθεί (διαφύλαξη του περιβάλλοντος, συνθήκες εργασίας, υγιής ανταγωνισμός). Υποστηρίζοντας προϊόντα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοηθάτε στη διατήρηση αυτών των συνθηκών.


Επικοινωνίστε μαζί μας

Contact
First
Last
Select your occupation
Scroll to Top